Image Image Image Image Image Image Image Image Image

22.3 2019

Constec Scan-Diamant AS har blitt Levanto Norge AS

22.3.2019 | By |

Den 1. september 2017 byttet Constec Scan-Diamant AS navn til Levanto Norge AS.

Navnebyttet er en del av Levantokonsernets strategi for å forsterke og gjøre sitt varemerke mer helhetlig. I år fyller Levanto 80 år, noe som betyr at selskapet er ett av de eldste innenfor bransjen.

For våre kunder vil ikke navneendringen bety store forandringer, det er kun navnet som endres. Kontorene og serviceverkstedene i Oslo og på Røros opprettholdes som tidligere.

Et helhetlig merkenavn gjør det mulig for oss å tilby et mangfoldig tjenestespekter og et mer omfattende produktutvalg til våre kunder. Levantos logo har allerede en stund vært en del av Constec Scan-Diamants offisielle logo, som et tegn på tilhørigheten til konsernet. Fra og med september vil det gamle navnet og det gamle symbolet tas ut av logoen, og etter dette vil hele konsernets layout være lik over alt.

Levantokonsernet er sterkt i Norden. I Norge befinner vi oss i Oslo og på Røros. Konsernets hovedkontor, Levanto Oy, befinner seg i Helsinki, Finland. Levantos svenske datterselskap, Levanto Diamond Tools AB, har kontor i Göteborg og Stockholm, og konsernets nykomling, Levanto Canada Inc., befinner seg i Quebec, Canada. I tillegg er vi representert av Diatool APS i Danmark samt LDS Ltd i Russland.

Selskapet fortsetter med samme organisasjonsnummer, NO 841 112 202 MVA.