Image Image Image Image Image Image Image Image Image

22.3 2019

Levanto Oy har kjøpt 100 % av aksjene i Constec Scan-Diamant AS

22.3.2019 | By |

Levanto Oy kjøpte i 2014 det norske selskapet Scan-Diamant AS, samt 60 % av aksjene i selskapet Constec AS. Med oppkjøpet gikk Constecs daværende eier Finn Sande av med pensjon, og hans datter May-Britt Sande overtok 40 % av aksjene. Oppkjøpet av Scan-Diamant AS og Constec AS ble etterfulgt av en fusjon av de to selskapene, og det nye firmanavnet var fra 1. mai 2015 Constec Scan-Diamant AS.

I desember 2016 kjøpte Levanto Oy May-Britt Sandes andel av aksjene og eier nå 100 % av aksjene i Constec Scan-Diamant AS. Oppkjøpet er en del av Levantos strategi for å ytterligere styrke sin posisjon i de nordiske stein- og anleggsmarkedene.

Levanto Oys hovedkontor og produksjon ligger i Kauniainen, Finland. I Sverige drives datterselskapet Levanto Diamond Tools AB i Göteborg og Stockholm. Constec Scan-Diamant AS har kontorer i Oslo og på Røros, og Levanto Canada Inc., grunnlagt i september 2016 opererer i Quebec, Canada. Videre er Levanto Oy representert i Danmark ved Diatool APS og i Russland ved LDS Ltd.

I tillegg til egen produksjon av diamantverktøy importerer og selger Levanto produkter fra ledende produsenter av diamantverktøy og maskiner. Disse omfatter bl.a. Shinhan, Shibuya, Tenax, KGS og Adi.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Administrerende direktør Patrick Sandman, +358400969660, patrick.sandman@levanto.fi