Image Image Image Image Image Image Image Image Image

22.3 2019

Scan-Diamant AS fusjoneres inn i Constec AS 01.05.2015

22.3.2019 | By |

Omsetning 2013 for Scan-Diamant AS var 7 MNOK og for Constec AS 13 MNOK. Knut H. Bergersen vil fortsette som daglig leder etter fusjonen. Det nye firmanavnet blir Constec Scan-Diamant AS.

Levanto Oy styrker gjennom firmakjøp posisjonen på det nordiske stein- og byggemarkedet. Hovedkontoret, med egen produksjon, ligger i Grankulla, Finland. Datterselskapet i Sverige, Levanto Diamond Tools AB, har kontor i Gøteborg og Stockholm. Gjennom sitt majoritetseierskap i Constec Scan-Diamant AS, åpner det for økte markeder i hele Norge. Samarbeidet med forhandlerne i Danmark, Diatool ApS, og i Russland, LDS Ltd, fortsetter som før. Utover egen produksjon av diamantverktøy importerer og selger Levanto markedsledende produserte diamantverktøy og maskiner; fra bl.a. Shinhan, Shibuya, Tenax, KGS og Adi.

”Vi vill vara en stark aktör i de skandinaviska länderna. Via företagsköpen stärker vi vår position märkbart. Samtidigt kommer vi att uppnå synergier bl.a. inom logistik och lagerhantering” sier daglig leder (VD) Patrick Sandman, Levanto Oy.

Det finskeide selskapet Levanto Oy ble stiftet i 1937, og startet da sin virksomhet med diamantborkroner og andre verktøy for gruveindustrien. Med tiden har virksomheten utviklet seg og omfatter i dag produksjon av diamantbor, diamantblader, diamantslipeprodukter og import av maskiner og kjemikalier. Levanto Oy konsernet har en omsetning på 5,7 M€ i år 2013.