Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Aktuellt • Side 3 av 3 • Levanto

Utvidelse i Norge – Levanto gruppen styrker sin posisjon i Norden

Levanto Oy har kjøpt norske Scan-Diamant AS

Scan-Diamant driver virksomhet hovedsakelig i Midt- og Nord-Norge, med base i Røros. Siden 1998 har Levanto eid 40 % av selskapet, og som en naturlig overgang da daglig leder (VD/ CEO) Sivert Staverløkk går av med pensjon virkeliggjøres kjøpet av de resterende aksjene. Kjøpet ble bekreftet i mai 2014. Disse aksjene ble senere kjøpt av Constec AS.

Levanto Oy har kjøpt 60 % av norske Constec AS

Constec AS har sin base i Oslo, men driver virksomhet i hele Norge. Som en naturlig del av selskapets hovedaksjonær Finn Sande planlagte pensjonering beholdes 40 % i familien ved May-Britt Sande, og Levanto overtar aksjemajoriteten og fører Constec inn som et nytt tilskudd til Levanto-familien.