Kompetanse

Våre medarbeidere har meget lang og allsidig erfaring i bransjen. Det er denne samlede kompetanse vi stiller til rådighet for våre forhandlere og kunder i form av rådgivning og kvalitetsprodukter, i et bredt vareutvalg.


Uavhengighet til leverandører gir fleksibilitet

Vårt mål er å tilby deg som vår forhandler eller kunde et bredt og spesialisert produktspekter, til riktig kvalitet og pris. Dette oppnår vi best ved å tilknytte oss mange leverandører fra hele verden, samt teste nye produkter grundig før de sendes ut i markedet. Vår uavhengighet benytter vi til løpende å søke etter nye produkter, kvaliteter og løsninger.


Spesialløsninger for industri og entreprenører

Vi har stor kompetanse og lang erfaring i leveranser av spesialløsninger til entreprenører, industribedrifter og andre. Utvikling av slike løsninger skjer i nært samarbeid med oppdragsgiver og eventuelle andre involverte parter, for eksempel tekniske og mekaniske bedrifter.