Standard betingelser

Leveringstid:

Omgående. Hvis ikke lagervarer, etter avtale.

Leveringsbetingelser:

EXWorks lager Levanto Norge.

Betalingsbetingelser:

Netto pr. 30 dager fra fakturadato. Etter forfall beregnes forsinkelsesrente 12 % p.a.

Reklamasjon:

Reklamasjon må skje innen en måned etter mottakelse av diamant og HM‐verktøy. For maskiner gjelder 1 års garanti ved normal bruk, detaljer i bruksanvisningene.

Kvalitetssikring:

Leveranser i henhold til ordre vil bli dekket av Levanto Norges system for kvalitetssikring.

Eiendomsrett:

Selger har eiendomsrett til de solgte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger i sin helhet er betalt.

Retur:

Retur etter avtalt avtale.

Katalogen gyldig til:

Til ny versjon utgis.