Våre verdier

Våre verdier

 • Vi er avhengig av våre kunder
 • Vi lytter til deres behov
 • Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs

Resultater

 • Vi skal ha god lønnsomhet på kort og lang sikt
 • Vi holder hva vi lover
 • Vi tar ansvar for å nå våre mål
 • Vi fokuserer på målet fremfor prosessen for å nå det

Lojalitet

 • Lojalitet mot bedriftens mål, interesser og beslutninger er absolutt
 • Vi viser hverandre tillit
 • Vi er ærlige, hjelpsomme og gode kollegaer som viser hverandre respekt
 • Vi er forutsigbare
 • Vi bygger teamånd

Innovasjon/engasjement

 • Vi tror alt kan gjøres bedre
 • Vi er nysgjerrige og ser stadig etter nye muligheter
 • Vi er kreative og handlekraftige
 • Vi har evne, vilje og mot til forandring
 • Vi tenker positivt og har godt humør
 • Vi ønsker å lykkes
 • Vi har én visjon, vi er ett team