Image Image Image Image Image Image Image Image Image

WX-520 -vegg- og gulvsagblad

Spør om dette produktet

WX-520 -vegg- og gulvsagblad

  • Ø600-1000 mm
  • Effektiv kapping
  • Normal til hard betong med høy armeringsgrad

Segmentene blir laget etter en patentert produksjonsmetode kalt “smiteknikk”. Fordelene med denne metoden er at segmentene blir mer homogene og elastiske, og dermed svært motstandsdyktige mot vibrasjoner. Lav vibrasjon i segmentet bidrar til høy skjærehastighet og lang levetid.

Trapesformet segmentprofil gjør at man får utnyttet hele segmenthøyden på 20 mm. Segmentene blir frittskjærende med lav friksjon, sammenlignet med segmenter produsert på tradisjonell måte.

Stort bruksområde for normal til hard betong med høy armeringsgrad.

Dimensjoner

Finnes i dimensjoner Ø600-1000 mm