Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Borrstativ

  • Installeras mellan golv och tak, utan behov av förankring
  • Snabbt införande
  • Snabbkoppling för borrmaskin
  • Installeras mellan golv och tak, utan behov av förankring
  • Snabbt införande
  • Snabbkoppling för borrmaskin