Historik

Allting började från kärnborrar

Verksamheten inleddes 1937 med tillverkning av diamantverktyg till gruvindustrin. Levanto är ett välbekant namn inom diamantverktygsbranschen i Finland och är känt för sin expertis inom detta kärnområde.


Historik

1937
Lauri Levanto grundar företaget; tillverkning av diamantborrkronor och instrument för gruvindustrin

1950-talet
Utländska representationer

1970-talet
Verktyg för byggnads- och stenindustrin

1978
Gustav Rosenlew köper företaget

1980-talet
Produkturvalet växer och inkluderar nu diamantborrkronor, -borrar, -sågklingor och -slipskivor samt utländska maskiner

1989
Levanto blir dotterbolag till Oy Ekström Ab

1997
Management buy out

2006
Idag har Levanto ett dotterbolag Levanto Diamond Tools AB i Sverige med kontor både i Stockholm och Göteborg samt delägarskap av den norska Scan-Diamant AS. Försäljningsnätverket inkluderar också representanter i Danmark och Ryssland.

2014
Levanto stärker sin position i Skandinavien genom företagsköp. Norska Scan-Diamant AS blir en del av Levanto och samtidigt köper Levanto aktiemajoriteten i norska Constec AS. I maj 2015 sammanslås de två företagen och fortsätter verksamheten under namnet Constec Scan-Diamant AS.

2016
Levantos verksamhet växer, då det nya, kanadensiska dotterbolaget Levanto Canada Inc. grundas i september. Bolaget är baserat i Stanstead, i provinsen Quebec. Levanto Canada Inc. kommer att betjäna de ständigt utvecklande och växande marknaderna i Kanada och bl.a. Sydamerika.

I december förvärvar Levanto 100% av aktierna i det norska bolaget Constec Scan-Diamant A/S. Förvärvet är en del av Levantos strategi att ytterligare stärka sin position på de Nordiska sten- och byggmarknaderna.

2017
Den 1 september 2017 ändrar dotterbolaget Constec Scan-Diamant AS sitt namn till Levanto Norge AS. Namnbytet är en del av Levantos strategi för att ytterligare stärka sin position samt skapa en helhet av koncernen.