Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Roadware 10 Minute Concrete Mender fixmassa

Fråga om denna produkt

Roadware 10 Minute Concrete Mender fixmassa

  • Polyuretan fixmassa för reparation av sprickor i betonggolv
  • Fungerar även i kalla utrymmen upp till -28 °C

Med Roadware 10 minute Concrete Mender reparerar du sprickor i betonggolv i utrymmen som inte är uppvärmda och där du snabbt behöver komma igång igen. Det kan vara garage, frysrum, lagerutrymmen mm. där du inte har möjligheten att vänta på de ideala arbetsförhållandena. Fixmassan stelnar snabbt och är hållbar.

Tillämpning: En tvåkomponent hybrid uretanmassa som bildar en stark polyuretanbetong. I motsats till epoxyreparationer tränger denna lättflytande polyuretan djupt in i betongen med ett hållbart slutresultat.

NYTT 2020! Roadware Concrete Mender VO ™ är en specialdesignad betongreparationsprodukt för reparation av sprickor, spalter och fogar i interiörområden där den tillfälliga lukten från vår vanliga Concrete Mender ™ kan vara ett problem. Kontakta oss för ytterligare information.

För mer info: Roadware 10 min Concrete Mender.pdf

Roadware 10 Minute Concrete Mender Produktsäkerhetsblad komponent A

Roadware 10 Minute Concrete Mender Produktsäkerhetsblad komponent B