Historia

Kaikki alkoi kairausteristä

Lauri Levannon vuonna 1937 perustettu yritys ryhtyi valmistamaan ja markkinoimaan kivinäytteiden kairauksessa käytettäviä timanttikairausteriä ja -välineitä kaivosteollisuudelle. Toiminta on laajentunut 1950-luvulta lähtien, jolloin hankittiin alan ulkomaisia edustuksia sekä ryhdyttiin valmistamaan työkaluja myös rakennus- ja kiviteollisuudelle.

Levanto tunnetaankin pitkän kokemuksen tuomasta käytännön osaamisestaan. Tänä päivänä Levannon ensisijaisena liikeideana on tarjota korkeatasoisia timanttityökalujen käyttöön perustuvia ratkaisuja kivipohjaisten materiaalien työstöön.


Kairausteriä ja yrityskauppoja

1937
Lauri Levanto perustaa yrityksen; timanttikairausterien ja –välineiden valmistusta kaivosteollisuudelle

1950-luku
Ulkomaan edustuksia

1970-luku
Työkaluja rakennus- ja kiviteollisuudelle

1978
Gustav Rosenlew ostaa yrityksen

1980-luku
Tuotevalikoima kasvaa, sisältäen poranterät, kairausterät, sahanterät ja hiomalaikat sekä ulkomaisia koneita

1989
Levannosta tulee Oy Ekström Ab:n tytäryhtiö

1997
Management buy out – nykyinen yhtiörakenne muodostuu

2006

Levannolla on tytäryhtiö Levanto Diamond Tools AB Ruotsissa sekä osaomistus Norjalaisesta Scan-Diamant AS:stä. Myyntiverkosto ulottuu Ruotsin ja Norjan lisäksi Tanskaan ja Venäjälle.

2014

Levanto vahvistaa asemaansa Pohjoismaissa yrityskauppojen myötä. Norjalainen Scan-Diamant AS -yhtiö siirtyy Levannon omistukseen ja samalla ostetaan Norjalaisesta Constec AS -yhtiöstä osake-enemmistö. Toukokuussa 2015 yhtiöt yhdistyivät, jonka jälkeen toiminta jatkuu nimellä Constec Scan-Diamant AS.

2016

Syyskuussa Levannon toiminta laajenee myös Pohjoismaiden ulkopuolelle, kun tytäryhtiö Levanto Canada Inc. perustetaan Quebeciin, Kanadaan. Levanto Canada Inc. -yhtiön on tarkoitus palvella alati kehittyvän ja kasvavan Kanadan sekä mm. Etelä-Amerikan markkinoita.

Joulukuussa Levanto ostaa 100 % osakeomistuksen norjalaisesta Constec Scan-Diamant A/S yhtiöstä. Osto on osa Levannon strategiaa vahvistaa asemaansa entisestään Pohjoismaiden kivi- ja rakennusmarkkinoilla.

2017

1. syyskuuta 2017 tytäryhtiömme Constec Scan-Diamant vaihtaa nimensä – Levanto Norge AS. Nimenvaihto on osa Levannon strategiaa vahvistaakseen asemaansa sekä kehittääkseen kokonaisvaltaisen konsernin.

2021

Vuoden 2021 lopulla Levanto Oy myy tytäryhtiönsä Levanto Diamond Tools AB:n ja Levanto Norge AS:n ruotsalaiselle Midhage AB:lle. Tytäryhtiöiden myynnin myötä Levanto Oy keskittyy jatkossa tuotekehitykseen ja timanttityökalujen valmistukseen Suomessa.