Laatu- ja ympäristöpolitiikka

Laatupolitiikkamme

Levanto Oy:n laatupolitiikan päätavoitteena ovat korkealaatuiset tuotteet ja palvelut. Tavoitteiden saavuttamiseksi henkilökuntamme on sitoutunut varmistamaan laadun jokaisessa toimintaketjun prosessissa. Työntekijöidemme hyvinvointi ja viihtyminen työssä on yksi tärkeimmistä korkean laadun edellytyksistä ja panostammekin tähän jatkuvasti.

Asiakkaidemme toiveet toteutetaan joustavasti ja tyytyväisyys varmistetaan lyhyillä toimitusajoilla. Teemme tuotekehitystä tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Läheisellä yhteistyöllä ratkomme monta asiakkaan haastetta paremmin kuin muut. Pysymme globaalin kehityksen kärjessä osallistumalla aktiivisesti alan liittyviin tapahtumiin ja seminaareihin. Olemme myös jäsenenä kansallisissa sekä kansainvälisissä alaan liittyvissä järjestöissä. Maailmanlaajuisella verkostolla pystymme takaamaan sen, että meillä on markkinoiden parhaat toimittajat.

Parannamme ja kehitämme prosessejamme alati, tuottaaksemme jatkuvasti parempia tuotteita ja palveluita. Olemme timantinkova yhteistyökumppani, joka sitoutuu palvelemaan asiakkaita ja yhteistyökumppaneita.


Ympäristöpolitiikkamme

Ympäristö ja sen hyvinvointi ovat meille kaikille erittäin tärkeitä asioita. Tämä pätee myös Levannolla. Seuraamme kaikkia ympäristöä koskevia lakeja ja säädöksiä. Pyrimme toiminnassamme vähentämään jatkuvasti ympäristön kuormitusta. Syntyneet jätteet lajitellaan ja kierrätetään. Mahdollisuuksien mukaan käytämme myös kierrätettyjä komponentteja uudestaan tuotannossa.

Tuotekehityksemme tekee jatkuvasti työtä vähentääkseen luonnolle haitallisten kemikaalien käyttöä tuotannossamme. Käytämme vastuullisia toimittajia ha vaadimme heiltä, että he seuraavat vallitsevia lakeja ja pyrkivät vähentämään luonnon kuormitusta.

Erinäisillä logistiikkaratkaisuilla pyrimme myös vähentämään toimitusketjujen vaikutusta ympäristöön.

Levanto Oy:lle on myönnetty ISO 9001 laatu- ja ISO 14001 ympäristösertifikaatit.

ISO-sertifikaatti, Levanto Oy