Miljö- och kvalitetspolicy

Kvalitet

Huvudmålet för Levantos kvalitetspolicy är produkter och tjänster av hög kvalitet. För att uppnå målen är vår personal engagerad i att säkerställa kvalitet i varje process i den operativa kedjan. Personalens välmående och trivsel på jobbet är en av de viktigaste förutsättningarna för hög kvalitet och vi satsar ständigt på detta.

Våra kunders önskemål tillgodoses flexibelt och kundbelåtenhet säkerställs med korta leveranstider. Vi gör produktutveckling i nära samarbete med våra kunder. Med hjälp av samarbete med kunden löser vi många kundutmaningar bättre än andra. Vi ligger i fronten av den globala utvecklingen genom att aktivt delta i branschrelaterade evenemang och seminarier. Vi är också medlemmar i nationella och internationella organisationer inom branschen. Med ett världsomfattande nätverk kan vi garantera att vi har de bästa leverantörerna på marknaden.

Vi förbättrar och utvecklar hela tiden våra processer för att ständigt kunna producera bättre produkter och tjänster. Vi är en diamanthård partner som åtar sig att betjäna kunder och partners i alla omständigheter.


Miljö

Miljön och dess välmående är mycket viktiga frågor för oss alla. Det gäller även Levanto. Vi följer alla miljölagar och förordningar. I vår verksamhet strävar vi efter att hela tiden minska miljöbelastningen. Det avfall som genereras av vår verksamhet sorteras och återvinns. Om möjligt använder vi även återvunna komponenter i produktionen.

Vår produktutveckling arbetar ständigt med att minska användningen av miljöfarliga kemikalier i vår produktion. Vi använder oss av ansvarsfulla leverantörer och kräver att de följer rådande lagar och strävar efter att minska belastningen på naturen.

Som resultat på utvecklingen av en miljövänligare diamantkärnborr har vi skapat Cyclone – en koboltfri diamantkärnborr för betong och armerad betong.

Levanto har tilldelats ISO 9001 kvalitets- och ISO 14001 miljöcertifikaten.

ISO-sertifikaatti, Levanto Oy