Om oss

Tillverkare av diamantverktyg sedan 1937

Levanto Oy är ledande tillverkare av diamantverktyg i Finland. Vi är också ett av nordens äldsta inom branschen, grundat år 1937. Vi representerar stark finsk expertis och konkurrerar om ledande marknader tillsammans med övriga företag inom branschen som tillverkar diamantverktyg. Vi verksammar från Grankulla och vi är kända i Finland för vårt höga kvalitets- och produktutvecklingsarbete.

Vi har egen produktion där vi tillverkar diamantverktyg. Dessutom importerar vi högklassiga diamantverktyg från branschens ledande företag.

Högklassiga diamantverktyg

Vi utvecklar och tillverkar diamantverktyg för bearbetning av stenbaserade material. Vi strävar för att behålla vår konkurrenskraft genom att samarbeta med kunderna i produktutvecklingen.

Finlands Starkaste Platina Levanto


Nordens största tillverkare av prospekteringsborrar

Levanto har i 85 års tid utvecklat och tillverkat högklassiga diamantborrkronor för gruvindustrin. Vi planerar och utvecklar våra produkter tillsammans med våra kunder.

Levanto var bland de första med att utveckla prospekteringsborrar för 85 år sedan. Efter alla dessa år är Levanto fortfarande i fronten av utvecklingen och har nu utvecklat och lanserat en ny borrkrona, som är tillverkad med en alldeles ny teknologi. Den unika teknologin, samt borrkronorna, utvecklas och tillverkas i vår egen produktion Grankulla, Finland.

Levanto erbjuder skräddarsydda tjänster med snabb tidtabell. Vi har lyft anpassningen av borrkronor på en ny nivå; inget berg är för hårt för oss. Genom ett gemensamt utvecklingsprojekt av borrkronor kan vi förbättra och effektivera kundens produktivitet. Vårt proffs binder sig till hela projektet och följer med borrkronans utveckling både hos kunden i fält och i vår produktion.

Läs mer om våra verktyg för gruvindustrin på levantomining.com.


Kundbelåtenhet

Vårt mål och vår prioritet är nöjda kunder och vi strävar till att vara den samarbetspartner som kunden först vänder sig till.

Vår kunniga personal är motiverad och tjänstevillig; vår service baserar sig på att hitta den rätta lösningen för kunden, vilket ibland också medför skräddarsyende av produkterna på basis av kundens behov. Vi erbjuder också konsultering både innan och efter köpet.


Expertis och kontinuerligt utvecklingsarbete

Vi kan finsk sten och vi gör ständigt forskning som syftar till bättre produkter, utveckling av mer rationella produktionsprocesser och därmed bättre produktivitet. Vårt produktutvecklingsteam är innovativt och vi har nått en ny kvalitetsnivå. Idag har vi kunnat utmana alla våra största konkurrenter i alla aspekter. Att vi är ett mindre företag betyder ingenting, eftersom en högkvalitativ produkt avgör affärerna. Våra långsiktiga partners i Finland har uppnått tydliga besparingar och dragit nytta av våra högkvalitativa verktyg.


Ansvarsfull och hållbar verksamhet

Vårt mål är att kontinuerligt förbättra kvaliteten i både våra produkter samt vår service. För att garantera konkurrenskraftiga produkter tas denna strävan i beaktan under alla enskilda skeden i produktionsprocessen.

Levanto har följt ISO 9001 kvalitetsystemets standarder i sin produktion och verksamhet sedan år 2002 då vi blev certifierade av Lloyd. Vi strävar också till miljövänlighet i vår produktion och tack vare det har vi blivit tilldelade ISO 14001 miljöledningssystemcertifikatet.

Läs mer om vår miljö- och kvalitetspolicy >>

ISO-sertifikaatti, Levanto Oy

Levanto är medlem i den internationella föreningen FEPA (Federation of European Producers of Abrasives) . FEPA är en världsledande förening, som representerar över 80% av de europeiska producenterna av slipprodukter. Medlemsbolagen är både stora och små och befinner sig runt om i världen. FEPA medlemmarna omfattar 90% av slipprodukternas tillverkning i Europa.

FEPAs uppdrag är att marknadsföra slipmedel som produceras i Europa, att informera medlemmarna om utvecklingen av regelverket i Europa och världen över, stödja producenterna med en rad tekniska, juridiska och vetenskapliga tjänster samt förutse framtida utmaningar inom slipindustrin.


Vi kan även stolt meddela att vi är medlem i det nya europeiska programmet som fokuserar sig på hållbarhet: SEAM – Sustainable European Abrasive Manufacturers. SEAM-programmet lanserades i januari 2020 och har som mål att stödja och hjälpa tillverkare av slipprodukter mot hållbar växt, med fokus på produktion och distribution. Stödberättigade företag och deras produktionsanläggningar måste uppfylla ett antal minimikrav som är indelade i tre grundpelare för hållbar utveckling: miljö, arbetskraft och ekonomi. Uppnåendet av utvecklingsmålen rapporteras årligen.

SEAM logo

Dessutom är vi även medlem i IACDS organisationen. Som certifikatinnehavare har vi rätten att använda IACDS certifikatet i alla dess former. International Association of Concrete Drillers & Sawers (IACDS) är en organisation för den professionella byggindustrin, från betongborrning till demolering, runt om i världen. IACDS mål är att tillhandahålla internationellt samarbete för att stödja och främja professionellt entreprenörskap för byggindustrin och deras produktionsmetoder.

Läs mer om oss i vår interaktiva företagsbroschyr >>