Om oss

Tillverkare av diamantverktyg sedan 1937

Levanto Oy är ledande tillverkare av diamantverktyg i Finland. Vi är också ett av nordens äldsta inom branschen, grundat år 1937.

Vi har egen produktion där vi tillverkar diamantverktyg. Dessutom importerar vi högklassiga diamantverktyg från branschens ledande företag.

Högklassiga diamantlösningar

Levanto är specialist på lösningar som baserar sig på förstklassiga diamantverktyg; mer specifikt erbjuder vi diamantlösningar för kärnborrning samt bearbetning av sten, betong, asfalt, tegelsten, glas, plast och metall.

Finlands Starkaste Platina Levanto


Nordens största tillverkare av prospekteringsborrar

Levanto har i 85 års tid utvecklat och tillverkat högklassiga diamantborrkronor för gruvindustrin. Vi planerar och utvecklar våra produkter tillsammans med våra kunder.

Levanto var bland de första med att utveckla prospekteringsborrar för över 80 år sedan. Efter alla dessa år är Levanto fortfarande i fronten av utvecklingen och har nu utvecklat och lanserat en ny borrkrona, som är tillverkad med en alldeles ny teknologi. Den unika teknologin, samt borrkronorna, utvecklas och tillverkas i Grankulla, Finland.

Levanto erbjuder skräddarsydda tjänster med snabb tidtabell. Vi har lyft anpassningen av borrkronor på en ny nivå; inget berg är för hårt för oss. Genom ett gemensamt utvecklingsprojekt av borrkronor kan vi förbättra och effektivera kundens produktivitet. Vårt proffs binder sig till hela projektet och följer med borrkronans utveckling både hos kunden i fält och i vår produktion.


Kundbelåtenhet

Vårt mål och vår prioritet är nöjda kunder, vi strävar till att vara den samarbetspartner som kunden först vänder sig till.

Vår kunniga personal är motiverad och tjänstevillig; vår service baserar sig på att hitta den rätta lösningen för kunden, vilket ibland också medför skräddarsyende av produkterna på basis av kundens behov. Vi erbjuder också konsultering både innan och efter köpet.


Ansvarsfull och hållbar verksamhet

Vårt mål är att kontinuerligt förbättra kvaliteten i både våra produkter samt vår service. För att garantera konkurrenskraftiga produkter tas denna strävan i beaktan under alla enskilda skeden i produktionsprocessen.

Levanto har följt ISO 9001 kvalitetsystemets standarder i sin produktion och verksamhet sedan år 2002 då vi blev certifierade av Lloyd. Vi strävar också till miljövänlighet i vår produktion och tack vare det har vi blivit tilldelade ISO 14001 miljöledningssystemcertifikatet.

ISO-sertifikaatti, Levanto Oy

Vi är även medlemmar i föreningen FEPA (Federation of European Producers of Abrasives) . FEPA är en världsledande förening, som representerar över 80% av de europeiska producenterna av slipprodukter. Medlemsbolagen är både stora och små och befinner sig runt om i världen. FEPA medlemmarna omfattar 90% av slipprodukternas tillverkning i Europa.

FEPAs uppdrag är att marknadsföra slipmedel som produceras i Europa, att informera medlemmarna om utvecklingen av regelverket i Europa och världen över, stödja producenterna med en rad tekniska, juridiska och vetenskapliga tjänster samt förutse framtida utmaningar inom slipindustrin.


Vi kan även stolt meddela att vi är medlem i det nya europeiska programmet som fokuserar sig på hållbarhet: SEAM – Sustainable European Abrasive Manufacturers. SEAM-programmet lanserades i januari 2020 och har som mål att stödja och hjälpa tillverkare av slipprodukter mot hållbar växt, med fokus på produktion och distribution. Stödberättigade företag och deras produktionsanläggningar måste uppfylla ett antal minimikrav som är indelade i tre grundpelare för hållbar utveckling: miljö, arbetskraft och ekonomi. Uppnåendet av utvecklingsmålen rapporteras årligen.

SEAM logo

Dessutom är vi även medlem i IACDS organisationen. Som certifikatinnehavare har vi rätten att använda IACDS certifikatet i alla dess former. International Association of Concrete Drillers & Sawers (IACDS) är en organisation för den professionella byggindustrin, från betongborrning till demolering, runt om i världen. IACDS mål är att tillhandahålla internationellt samarbete för att stödja och främja professionellt entreprenörskap för byggindustrin och deras produktionsmetoder.

Läs mer om oss i vår Företagsbroschyr.pdf