Produktion

Moderna produktionsmetoder och förstklassiga råmaterial

Vi använder endast förstklassigt råmaterial i vår produktion; diamanterna, metallpulvren och stammarna köps från pålitliga och kunniga tillverkare.

Moderna produktionsmetoder, ständig produktutveckling, förstklassiga råmaterial samt en omfattande kvalitetskontroll innan produkten levereras till kunden, garanterar att våra produkter betjänar våra kunder även i framtiden.

Vi fäster stor vikt på egen forskning och produktutveckling som pågår i Levantos testlaboratorie i Grankulla, Finland, på Levantos huvudkontor.


Omsättning av diamantkärnborr och anpassade produkter

Har diamantsegmenten slitits ner? Hämta din borrstomme till oss så förser vi stommen med nya segment. Vår kunniga personal sätter om borret även på snabb tidtabell.

Levanto Oy produktionsfaciliteter i Grankulla, Finland:

Levanto Oy produktion