Levanto huvudkontor övergår till en ny mobil telefonomgivning, vilket innebär att trådtelefonnumren tas ur bruk torsdagen den 11. augusti 2016.

Huvudkontorets växelnummer +358 9 511 470 förblir och fungerar även i fortsättningen som förut. Personalen når du via mobilen.
Klicka här för våra kontaktuppgifter >>

I samband med reformeringen tas även huvudkontorets faxnummer ur bruk. I fortsättningen kan den finska personalen kontaktas via telefon och e-post.