Tack för det exeptionella året 2020

Vi vill tacka dig för det gångna året och önska dig en god julhelg samt
hälsa och lycka till det nya året 2021!

Together Strong as Diamond.

***

Öppettider under julhelgerna

24.-25.12.2020: Stängt
28.-30.12.2020: 7.00-16.00
31.12.2020-1.1.2021: Stängt

Levanto Diamond Tools AB
Göteborg: 031 522 700, 
Stockholm: 08 556 343 80,