Levanto representerar Tractive / Pentruder i Sverige

Levanto representerar Tractive / Pentruder i Sverige

Levanto kompletterar sitt sortiment av vajersågar, väggsågar och borrmaskiner. Från september 2014 representerar vi Tractive / Pentruder i Södra och Norra Sverige. SDC fortsätter sälja Pentruder i mellersta delarna av Sverige. Kontakta våra försäljare för närmare...

Tillväxt i Norge – Levanto stärker sin position i Skandinavien

Levanto Oy har köpt norska Scan-Diamant A/S. Scan-Diamant är verksam i mellersta och norra Norge med Røros som bas. Sedan 1998 har Levanto ägt 40 % av bolaget. Säljaren VD Sivert Staverløkk går i pension vid årsskiftet men fortsätter i företagets tjänst vid behov....