Levanto Oy har köpt norska Scan-Diamant A/S.
Scan-Diamant är verksam i mellersta och norra Norge med Røros som bas. Sedan 1998 har Levanto ägt 40 % av bolaget. Säljaren VD Sivert Staverløkk går i pension vid årsskiftet men fortsätter i företagets tjänst vid behov. Köpet bekräftades i maj 2014.

Levanto har också köpt 60 % av norska Constec A/S.
Constec A/S har Oslo som bas och är verksam i hela Norge. I samband med köpet sker en generations-växling inom Constec A/S då säljaren och företagaren Finn Sande går i pension. Hans dotter May-Britt Sande fortsätter i familjeföretaget med en 40 % andel av aktierna.

Scan-Diamant A/S fusioneras i Constec A/S vid årsskiftet 2014/15. Omsättning 2013 för Scan-Diamant A/S var 8 MNOK och för Constec A/S 14 MNOK. Som VD efter fusionen fortsätter Constec A/S nuvarande VD Knut Bergersen.

Levanto Oy stärker via företagsköpen sin position på den nordiska sten- och byggnadsmarknaden. Huvudkontoret med egen produktion ligger i Grankulla, Finland. Dotterbolaget i Sverige, Levanto Diamond Tools AB, har kontor i Göteborg och Stockholm. Den förstärkta positionen i Norge, via majoritetsägande i Constec A/S, öppnar ökade marknader i hela Norge. Samarbetet med återförsäljarna i Danmark, Diatool ApS och i Ryssland, LDS Ltd fortsätter som förut. Utöver egen produktion av diamantverktyg importerar och säljer Levanto ledande tillverkares diamantverktyg och maskiner. Till dessa hör Shinhan, Shibuya, Tenax, KGS och Adi.

”Vi vill vara en stark aktör i de skandinaviska länderna. Via företagsköpen stärker vi vår position märkbart. Samtidigt kommer vi att uppnå synergier bl.a. inom logistik och lagerhantering.” säger vd Patrick Sandman, Levanto Oy

Det finskt ägda företaget Levanto är grundat 1937 och startade sin verksamhet med diamantborrkronor och andra verktyg för gruvindustrin. Med tiden har verksamheten utvecklats att även omfatta tillverkning av diamantborrar, diamantsågklingor, diamantslipprodukter och som import även maskiner och kemikalier. Levanto Oy konsernens omsättning år 2013 var 5,7 M€.

 

Tilläggsuppgifter:

Patrick Sandman, , mobil +358 400 969 660.

Knut Bergersen, , mobil +47 95 19 59 12.