Huvudkontorets trådtelefonnummer tas ur bruk den 11.8.

Levanto huvudkontor övergår till en ny mobil telefonomgivning, vilket innebär att trådtelefonnumren tas ur bruk torsdagen den 11. augusti 2016. Huvudkontorets växelnummer +358 9 511 470 förblir och fungerar även i fortsättningen som förut. Personalen når du via...