Levanto Diamond Tools AB och Levanto Norge AS har förvärvats av Midhage AB

Levanto Diamond Tools AB och Levanto Norge AS har den 16.11.2021 förvärvats av det svenska bolaget Midhage AB. Sammanslagningen mellan bolagen kommer att ske under första halvåret 2022.

Midhages förvärvning av Levanto Diamond Tools AB och Levanto Norge AS är en naturlig fortsättning på bolagets strategi att förstärka sin position inom byggindustrin i Norden. Första steget av strategin skedde i september, då Midhage AB och Jerneviken AB förvärvades av bolaget Puvac AB. Puvac AB är ett Helsingborgsbaserat bolag, som drivs av Ängelholmsfamiljen Bengtsson. Puvac AB ser stor potential i byggmarknaden och behovet för kapning och håltagning i t.ex. betong. Som ett led i sin förvärvsstrategi i detta segment, tog Puvac AB över verksamheten i både Jerneviken Maskin AB och Jack Midhage AB. Båda bolagen drev samma typ av verksamhet.

Levanto Diamond Tools AB och Levanto Norge AS är dotterbolag till finska bolaget Levanto Oy. Moderbolaget grundades år 1937, och har långa rötter inom tillverkning av diamantverktyg för betong- och stenindustrin. Levanto Diamond Tools AB har lika som moderbolaget lång erfarenhet i branschen. Bolagen är verksamma i hela Sverige, med kontor i Göteborg och Stockholm. Levanto Diamond Tools är specialist på lösningar som baserar sig på förstklassiga diamantverktyg och bolagets styrka är personalens omfattande expertis inom både betong- och stenindustrin samt maskinförsäljning.

Levanto Norge AS är verksam i hela Norge, med kontor belägna i Røros och Oslo. Förutom försäljning av förstklassiga diamantverktyg, har Levanto Norge AS även en stark position i Norge inom maskinrental för byggindustrin.

“Det är alltid svårt att smälta det skedda efter en så kort och intensiv diskussion om försäljning av bolag man själv byggt upp under en lång tid.

Levanto Oy köpte aktierna i Globe-Tool AB år 2000 och Diafenix Tools AB år 2001 och har sedan byggt upp Levanto Diamond Tools AB till en försäljningskanal för det finska moderbolaget Levanto Oy, grundat redan 1937. Levanto Oy har varit delägare i den norska verksamheten Scan-Diamant AS sedan 1999 men ägt det helt sedan år 2015 efter hopslagningen med Constec AS.

Då vi idag undertecknat avtalet om försäljning av Levanto Diamond Tools AB och Levanto Norge AS, så övergår Levanto Oy i Finland att bli en leverantör till en stor aktör på marknaden och kommer i stället att fokusera på produktutveckling och produktion av diamantverktyg i Finland.

Jag är tacksam att de personliga band till den fina personalen i respektive bolagen kvarstår då de nu får en ny stor familj att jobba med. Kontakten och utvecklingsarbetet fortsätter på samma sätt, men nu som ett kundförhållande. Jag är väldigt tacksam att köparen är ett familjeägt bolag med djupa rötter inom denna industri samt att bolagen Midhage AB och Jerneviken AB är de bolag som jag personligen under åren lärt känna bäst även om jag sitter själv i Finland”
, säger Patrick Sandman, VD i Levanto Oy

Ytterligare information:
Levanto Oy; Patrick Sandman, VD, , +358 400 969 660
Puvac AB; Torbjörn Bengtsson, VD, , +46 70 222 8079