Levanto Oy har förvärvat 100% av aktierna i det norska bolaget Constec Scan-Diamant A/S.

År 2014 förvärvade Levanto Oy det norska företaget Scan-Diamant A/S, samt 60% av aktierna i företaget Constec A/S. Med förvärvet gick Constecs dåvarande ägare Finn Sande i pension och hans dotter May-Britt Sande fortsatte i bolaget med 40% av aktierna. Förvärvet av Scan-Diamant A/S och Constec A/S följde till att företagen gick samman och fortsatt verksamheten under namnet Constec Scan-Diamant A/S.

I December 2016 köpte Levanto Oy May-Britt Sandes andel på 40% av aktierna och äger nu därmed 100% av Constec Scan-Diamant A/S aktier. Förvärvet är en del av Levantos strategi att ytterligare stärka sin position på de Nordiska sten- och byggmarknaderna.

Levanto Oy: s huvudkontor och produktion ligger i Grankulla, Finland. I Sverige, drivs dotterbolaget Levanto Diamond Tools AB i Göteborg och Stockholm. Constec Scan-Diamant A/S har kontor i Oslo och Røros och Levanto Canada Inc., som grundades i september 2016, är verksamt i Quebec, Kanada. Dessutom representeras Levanto i Danmark av Diatool APS och i Ryssland av LDS Ltd.

Utöver egen produktion av diamantverktyg importerar och säljer Levanto ledande tillverkares diamantverktyg och maskiner. Till dessa hör bl.a. Shinhan, Shibuya, Tenax, KGS och Adi.

För ytterligare information var vänlig och kontakta Verkställande Direktör Patrick Sandman, +358 400 969 660, .